Om oss

Vi är ett rivigt gäng som tar våra uppdrag på största allvar. Vårt företag tror på nyttan av att alltid arbeta för kundens bästa. Vi säkerställer det genom att ha medarbetare som har gedigen utbildning och trygga anställningsvillkor. Inga säkerhetsanordningar är någonsin för många, vi ska alltid vara det företaget man kan lita på. Hållbara avtal med både kunder och arbetslag är något vi sätter fokus på när det gäller att bygga förtroende.

Vårt motto är kundens behov

Med erfarenhet och djupt intresse för branschen kan vi skapa flexibla lösningar i situationer som kan uppstå vid både rivning och sanering. Vi för alltid en dialog med vår kund så att alla är med i processen. När du hör talas om oss vill vi vara förknippade med ord som kvalité och kontroll. Vårt team har god kunskap om vad som gäller enligt miljöbalken, förordning om PVC, sanering och sist men inte minst avfallsförordningen. Var sak tas om hand på ett sätt som anmodas i miljöbalken för människors och miljöns bästa.

Du köper vår kompetens

Som kund betalar du för vår kompetens och vår uppgift är att vi levererar det du behöver. Det gäller vid rivning i Stockholm och utöver det erbjuder vi andra både stora och mindre tjänster, såsom byggservice eller kontroller av fastigheter. Vi hjälper också vid fukt och mögel, enklare service, betongborrning, provtagningar och tillhandahåller konsultationer. Med ett team som innehar all den breda kunskapsbanken blir det lätt för våra kunder att få den hjälp och expertis de behöver.