Lång erfarenhet av rivning

Att utföra rivning är ett krävande arbete som kräver både rätt kunskap och de rätta maskinerna. Vi har arbetat inom branschen under många år och kan därför utföra en rivning som är säker, både för våra kunder och för våra anställda. Vår personal har den rätta certifieringen för att arbeta med rivningsprojekt. Vi utför alltid ett arbete med hög kvalitet och vi sätter alltid våra kunder först.

Vi kan utföra stora projekt som att riva ett helt hus, eller mindre selektiv rivning som att riva köket i ditt hus. Vi har också den korrekta och nödvändiga utrustningen för att utföra stora rivningar. För oss spelar storleken på projektet ingen roll, utan vårt mål är att utföra tjänster som håller hög kvalitet varje gång.

Före rivning gäller det också att ansöka om ett rivningslov. Ring oss gärna för att få mer information kring detta och hur vi kan hjälpa dig. Vi kommer ut, besiktigar projektet och erbjuder dig sedan en kostnadsfri offert.

Rivning med hög kvalitet

Vi kan hjälpa dig med både planeringen av ditt projekt och själva utförandet. När det handlar om större rivningsprojekt, speciellt om det är en äldre byggnad, gäller det att först göra en noggrann planering. Med äldre byggnader finns det en risk att de kan innehålla skadliga material som asbest, som måste hanteras på korrekt sätt. Att utföra rivning i Stockholm själv kan leda till personskador. Det är här också viktigt att säkra området så att inga andra byggnader kommer till skada. Tack vare vår erfarenhet inom branschen har vi kunskap för att hantera detta, och alltid med en hög kvalitet.

Vi erbjuder alltid miljövänliga tjänster

Att ta hand om miljön är vårt ansvar, och vi tar detta på stort allvar. Ett sätt vi arbetar på för att vara miljövänliga är att återanvända så mycket material som möjligt. Material som inte går att återanvända sorterar vi istället noggrant. Vi kan även utföra dammfri rivning. Detta är speciellt viktigt i ett hus, där vi till exempel ska riva badrummet eller köket. Vi kommer då att försegla rummet för att förhindra att dammet sprider sig i resten av huset.